Fè yon aksyon jodya!

Jwenn aksè ak resous nou yo

Evènman ki gen pou fèt yo

Antre anndan yon Kanpay

Vin jwenn lis lèt nou an

Vizyon nou se transfòme kilti ak chanjman pouvwa fè Florid yon kay vre pou tout moun

Two men posing looking at the camera