Ekip Nou An

KOMITE EGZEKITIF

DIREKTÈ EGZEKITIF

DIREKTÈ ADJWEN

DIREKTÈ FINANS AK OPERASYON

ÒGANIZASYON MANB YO

DIREKTÈ ÒGANIZASYON MANB

SÈVIS KOMINOTÈ

Volontè ak Liy Dirèk Koòdonatè

Koòdonatè Sitwayènte

KOMINIKASYON

DIREKTÈ KOMINIKASYON

LAPRÈS AK RELASYONS AK GOUVÈNMAN YO

TEKNISYEN ENFÒMATIK

GRAPHIC DESIGNER

ANGAJMAN SITWAYEN

DIREKTÈ PRENSIPAL POU TEREN

Digital Strategist

ÒGANIZASYON KANPA

DIREKTÈ ÒGANIZASYON KANPAY

KOWÒDONATÈ TPS

KOMITE ADMINISTRATIF

DIREKTÈ BIWO

DIREKTÈ DEVLOPMAN

Data Manager