Ekip Nou An

KOMITE EGZEKITIF

Direktè Ko-Egzekitif

Direktè Ko-Egzekitif

Konseye Senior

ÒGANIZASYON MANB YO

DIREKTÈ ÒGANIZASYON MANB

SÈVIS KOMINOTÈ

Volontè ak Liy Dirèk Koòdonatè

Koòdonatè Sitwayènte

KOMINIKASYON

DIREKTÈ KOMINIKASYON

Digital stratèj

Digital Strategist

GRAPHIC DESIGNER

ANGAJMAN SITWAYEN

Manadjè Kanpay

Distribiye Òganizasyon Plon

Òganizatè sikonskripsyon dijital

ÒGANIZASYON KANPA

Refugee Organizer

DIREKTÈ ÒGANIZASYON KANPAY

Dirijan Kanpay Federal

KOMITE ADMINISTRATIF

Data Manager

Staff Accountant

Human Resources Manager

Development Assistant

DIREKTÈ BIWO

DIREKTÈ DEVLOPMAN