Ekip Nou An

KOMITE EGZEKITIF

Direktè Ko-Egzekitif

Direktè Ko-Egzekitif

Devlopman ak estrateji

Data Manager

DIREKTÈ DEVLOPMAN

SÈVIS KOMINOTÈ

Direktè Sèvis

Volontè ak Liy Dirèk Koòdonatè

Sèvis Òganizatè

Koòdonatè Sitwayènte

KOMINIKASYON

DIREKTÈ KOMINIKASYON

Digital stratèj

Òganizatè medya sosyal

Digital Strategist

GRAPHIC DESIGNER

ÒGANIZASYON KANPA

Dirijan Kanpay Federal

Refugee Organizer

Òganizatè Jistis Klima

DIREKTÈ ÒGANIZASYON KANPAY

KOMITE ADMINISTRATIF

Direktè Operasyon yo

DIREKTÈ BIWO

Human Resources Manager

Ko-fondatè

Konseye Senior