Ekip Nou An

KOMITE EGZEKITIF

Direktè Ko-Egzekitif

Direktè Ko-Egzekitif

Devlopman ak estrateji

DIREKTÈ DEVLOPMAN

Data Manager

SÈVIS KOMINOTÈ

Direktè Sèvis

Sèvis Òganizatè

Volontè ak Liy Dirèk Koòdonatè

Koòdonatè Sitwayènte

KOMINIKASYON

DIREKTÈ KOMINIKASYON

Digital stratèj

Òganizatè medya sosyal

Digital Strategist

GRAPHIC DESIGNER

ÒGANIZASYON KANPA

DIREKTÈ ÒGANIZASYON KANPAY

Dirijan Kanpay Federal

Refugee Organizer

Òganizatè Jistis Klima

KOMITE ADMINISTRATIF

Direktè Operasyon yo

DIREKTÈ BIWO

Human Resources Manager

Ko-fondatè

Konseye Senior