Immigrnat worker

Kanpay Federal pou Soulajman Imigrasyon

Moun k’ap fè lwa yo pa lwen pou yo pran yon desizyon k’ap ka change lavi 11 milyon imigran san papye yo, e sa depann de nou menm sèlman pou rann yo reponsab! Opòtinite pou nou finalman genyen yon chemen ki mennen nan sitwayènte ameriken an pou moun ki san papye nan kominote nou yo nan demach bidgè a resi rive. Sa se dènye moman pou nou jwenn yon soulajman nan kesyon imigrasyon. Kèlkeswa ou se yon imigran pou pwòp tèt pa w’, pitit oubyen pitit pitit imigran, oubyen yon patizan imigran, nou bezwen sipò ou kounya!

N’ap bay tout ti gout san nou pou sa! Eske ou prè pou w’ fè yon aksyon?

Pataje istwa imigrasyon ou an avèk nou. Vwa w’ ka fè nou rejwenn ijans nou bezwen pou moman an.

pran-aksyon-pou-soulajman-imigrasyon

Mete non w’ pou w’ montre sipò pou kenbe fanmi yo ansanm ak an sekirite, epi pote soulajman pou anpil milyon moun k’ap viv nan laperèz.

 

Senatè Marco Rubio ak Senatè Rick Scott, te konn toujou ap repete ke y’ap sipòte benefisyè DACA, TPS, ansanm ak travayè jaden yo men lè lwa ki ta ka bay kominote imigran yo yon chemen ki mennen pou sitwayènte ameriken an te rive pwopoze, yo te refize patisipe ladan li. Nou fatige ansanm ak Senatè Florida yo ki pa janm sispann pale men janmen pran pozisyon pou fè yon avansman. Senatè Rubio ak Scott, nou dwe fè sa ki bon epi kanpe ansanm ak imigran yo, travayè jaden yo, benefisyè DACA ak TPS yo ansanm ak fanmi yo. Nou, antanke moun ki mete nou sou pouvwa a, mande pou nou fè sa!

Rele Senatè Marco Rubio! (202) 224-3041

Rele Senatè Rick Scott! (202) 224-5274

Miguel nan Homestead, Eli nan Apopka, Azucena nan Tallahassee ansanm ak 249,997 lòt Abitan Florida konte sou ou. Konsidere yo tankou sitwayen dezyèm klas la pa bon ditou pou ekonomi nou, valè nou, ak demokrasi nou. Fè yon aksyon jodya!

 

Nouvèl ki gen rapò

Exclusive: Democrat García will not back reconciliation without immigration

A Pathway to Citizenship and Economic Growth Through Budget Reconciliation

Citizenship for Undocumented Immigrants Would Boost U.S. Economic Growth

Democrats to seek citizenship pathway for immigrants in infrastructure bill, Sanders says

At least 50,000 immigrants have applied for DACA since the program was reopened. Most are still waiting

Fact sheet: Immigrants in Florida