Stati Pwoteksyon Tanporè (TPS)

Moun ki gen Stati Pwoteksyon Tanporè (TPS) yo gen youn nan stati imigran ki pi kritik nan Etazini. Malgre yo rete nan peyi a, yo dwe re-aplike a chak peryòd pou yon renouvèlman stati ak asire yo yon pwoteksyon tanporè, malgre an reyalite anpil nan moun ki gen TPS yo ap viv nan Florida. Pandan anpil dizèn lane, yo te kreye pwòp fanmi yo epi yo fè pati motè sosyal ak ekonomik peyi nou an. Kanpay TPS nou an ap fè pledwaye pou TPS la menm; n’ap leve vwa moun nan Central American ki gen TPS ak chèche jwenn sipò moun nou te vote yo pou yon solisyon pèmanan ak pou pwoteksyon TPS.

 

Istwa Floridyen sou estati Pwoteksyon Tanporè