Kominote resi

Kongrè FLIC 2021

Men moman sa a nan ane an ankò! Nou ap prepare pou yon kongrè FLIC an 3 pati k ap eksitan ane sa a! Pandan kongrè FLIC la, plis pase 200 nan manm ak alye nou yo reyini ansanm pou konekte, pataje ak etabli estrateji sou fason pou avanse dwa imigran nan Florid. Sa a se pi gwo evènman manm nou nan ane a, epi pandan n ap ajiste nan moman difisil sa yo, nou konnen nou ka konte sou inite nou an pou ban nou fòs pou simonte. Nou pare pou nou fè sa ansanm e nou vle ou fè pati li tou!

Tissage se fè yon antye, konekte diferan fil lavi yo, divès chemen ki mennen nou nan moman sa a ansanm. Se tou ranfòsman chak youn nan nou, pandan n ap vin fondamantal nan twal kolektif nou an. Tissage kominote yo se pratik kowalisyon nou an, ansanm ak yon angajman pataje pou fè Florid yon vre kay pou tout moun.

Ane sa a, pral gen 3 opòtinite pou angaje ak konekte a nan kongrè anyèl FLIC 2021 nou an:

📓

13 novanm: Aprann

Nou pral fè yon sesyon oryantasyon vityèl pou 50 animatè ki enterese òganize yon ti rasanbleman Kaskrout (Break Bread) ki gen 4 a 6 moun.

🍲

20 novanm: Pataje

Nou Rasanbleman Kaskrout yo! Yo pral òganize pou ankouraje koneksyon ak vizyon nan kominote a, pandan pataj yon repa.
Ou vle òganize yon Rasanbleman Kaskrout?

👩‍👩‍👦‍👦

11 desanm: Konekte

Kongrè FLIC Evènman Vityèl
Pou enskripsyon nan Kongrè FLIC Evènman Vityèl 2021, klike isit