Sabrina Beydoun

LIDÈCHIP AK KOWÒDONATÈ RESANBLANS

Sabrina Beydoun se yon fanm nan dezyèm generasyon Arab-Ameriken, li fèt nan paran mizilman ki soti Liban. Li grandi nan Sid Florida, an premye li santi li kwense poutèt idantite li antanke yon fanm mizilman ak entegrasyon li nan yon amerik ki trè konsèvatif epi ki rete pè mizilman depi aprè 9 Septanm nan. Eksperyans li antanke militan te vin kòmanse ap pran fòm akoz travay entènasyonal li t’ap fè pou Global Health Equity (Egalite Sante Global), pandan li t’ap sipòte lidè kominotè ki sou teren Quetzaltenango, Guatemala epi antanke yon manb nan (F)empower, yon queer k’ap fè mouvman pou aboli kolektivite fanm kote li te genyen kòm premye vrè espas politik li. Antanke yon chèf nan kwizin, pwojè pèsonèl li yo te eksplore pouvwa espas ak manje pou bati yon koneksyon sekirite ak nitrisyonèl nan kominote yo. La nan FLIC, l’ap travay antanke Lidèchip ak Kowòdone Pwogram Resanblans pou strikti The Rising Tide, kote travay li yo santre li nan kreyasyon espas k’ap transfòme ak ranfòse espas pou fanm yo nan tout leta Florida a pou yo vini ak bati ansanm. Li fè rasin li nan òganize vizyon sa ki fè konprann ke lavi ta dwe yon eksperyans liberasyon ak abondans pou tout moun epi li se yon gran angajman pou yon avni feminen de baz.